UPS SANTAK - Offline, Line Interactive

Bộ lưu điện (UPS) SANTAK 500VA (TG500)
Bộ lưu điện (UPS) SANTAK 500VA (TG500) chuyên dùng cho máy vi tính, máy văn phòng, máy tính tiền trong siêu thị, cùng các thiết bị CNTT, điện tử khác.
Bộ Lưu Điện (UPS) SANTAK 1000VA (TG1000)
Bộ lưu điện (UPS) SANTAK 1000VA (TG1000) chuyên dùng cho máy vi tính, máy văn phòng, máy tính tiền trong siêu thị, cùng các thiết bị CNTT, điện tử khác.
Bộ Lưu Điện/UPS SANTAK 1000VA (Blazer BL1000Pro)
Bộ lưu điện (UPS) SANTAK 1000VA (BLAZER BL1000Pro) chuyên dùng cho máy vi tính, máy văn phòng, máy tính tiền trong siêu thị, cùng các thiết bị CNTT, điện tử khác.
Bộ Lưu Điện/UPS SANTAK 2000VA (Blazer 2000Pro)
Bộ lưu điện (UPS) SANTAK 2000VA (Blazer BL2000Pro) chuyên dùng cho máy vi tính, máy văn phòng, máy tính tiền trong siêu thị, cùng các thiết bị CNTT, điện tử khác.
 • Firehouse
 • Firehouse
 • Firehouse
 • Firehouse
 • Firehouse
 • Firehouse
 • Firehouse
 • Firehouse
 • Firehouse
 • Firehouse
 • Firehouse
 • Firehouse
 • Firehouse
 • Firehouse
 • Firehouse
 • Firehouse
 • Firehouse
 • Firehouse
 • Firehouse
 • Firehouse
 • Firehouse
 • Firehouse
 • Firehouse
 • Firehouse
 • Firehouse
 • Firehouse
 • Firehouse
 • Firehouse
Online:
Đã truy cập:
093 842 8586