UPS HYUNDAI - Online 1 Pha

Bộ Lưu Điện (UPS) HYUNDAI HD-10KT9 (10KVA, HS 0.9)
UPS HYUNDAI HD-10KT9 dạng cây đứng (TOWER), Công suất 10KVA/9.0KW, đầu vào 1 pha - đầu ra 1 pha, hệ số công suất 0.9. Model mới từ 4/2018
Bộ Lưu Điện (UPS) HYUNDAI HD-6KT9 (6KVA, HS 0.9)
UPS HYUNDAI HD-6KT9 dạng cây đứng (TOWER), Công suất 6KVA/5.4KW, đầu vào 1 pha - đầu ra 1 pha, hệ số công suất 0.9. Model mới từ 4/2018
Bộ Lưu Điện (UPS) HYUNDAI HD-5KT9 (5KVA, HS 0.9)
UPS HYUNDAI HD-5KT9 dạng cây đứng (TOWER), Công suất 5KVA/4.5KW, đầu vào 1 pha - đầu ra 1 pha, hệ số công suất 0.9. Model mới từ 4/2018
Bộ Lưu Điện (UPS) HYUNDAI HD-3KT9 (3KVA, HS 0.9)
UPS HYUNDAI HD-3KT9 dạng cây đứng (TOWER), Công suất 3KVA/2.7KW, đầu vào 1 pha - đầu ra 1 pha, hệ số công suất 0.9. Model mới từ 4/2018
Bộ Lưu Điện (UPS) HYUNDAI HD-2KT9 (1KVA, HS 0.9)
UPS HYUNDAI HD-2KT9 dạng cây đứng (TOWER), Công suất 2KVA/1.8KW, đầu vào 1 pha - đầu ra 1 pha, hệ số công suất 0.9 Model mới từ 4/2018
Bộ Lưu Điện (UPS) HYUNDAI HD-1KT9 (1KVA, HS 0.9)
UPS HYUNDAI HD-1KT9 dạng cây đứng (TOWER), Công suất 1KVA/0.9KW, đầu vào 1 pha - đầu ra 1 pha, hệ số công suất 0.9 Model mới từ 4/2018
Bộ Lưu Điện (UPS) HYUNDAI HD-10KT (10KVA, HS 0.8)
UPS HYUNDAI HD-10KT dạng cây đứng (TOWER), Công suất 10KVA/8.0KW, đầu vào 1 pha, đầu ra 1 pha, hệ số công suất 0.8
Bộ Lưu Điện (UPS) HYUNDAI HD-6KT (6KVA, HS 0.8)
UPS HYUNDAI HD-6KT dạng cây đứng (TOWER), Công suất 6KVA/4.8KW, đầu vào 1 pha, đầu ra 1 pha.
Bộ Lưu Điện (UPS) HYUNDAI HD-5KT (5KVA, HS 0.8)
UPS HYUNDAI HD-5KT dạng cây đứng (TOWER), Công suất 5KVA/4.0KW, đầu vào 1 pha, đầu ra 1 pha.
 • Firehouse
 • Firehouse
 • Firehouse
 • Firehouse
 • Firehouse
 • Firehouse
 • Firehouse
 • Firehouse
 • Firehouse
 • Firehouse
 • Firehouse
 • Firehouse
 • Firehouse
 • Firehouse
 • Firehouse
 • Firehouse
 • Firehouse
 • Firehouse
 • Firehouse
 • Firehouse
 • Firehouse
 • Firehouse
 • Firehouse
 • Firehouse
 • Firehouse
 • Firehouse
 • Firehouse
 • Firehouse
Online:
Đã truy cập:
093 842 8586