Sản phẩm

Bộ Lưu Điện (UPS) HYUNDAI HD-50K3 (50KVA)
Bộ lưu điện (UPS) HYUNDAI 50KVA đầu vào 3 pha, đầu ra 3 pha, nhập khẩu nguyên chiếc về Việt Nam.
Bộ Lưu Điện (UPS) HYUNDAI HD-60K3 (60KVA)
Bộ lưu điện (UPS) HYUNDAI 60KVA đầu vào 3 pha, đầu ra 3 pha, nhập khẩu nguyên chiếc về Việt Nam.
Bộ Lưu Điện (UPS) HYUNDAI HD-100K3 (100KVA)
Bộ lưu điện (UPS) HYUNDAI 100KVA đầu vào 3 pha, đầu ra 3 pha, nhập khẩu nguyên chiếc về Việt Nam.
Bộ Lưu Điện (UPS) HYUNDAI HD-120K3 (120KVA)
Bộ lưu điện (UPS) HYUNDAI 120KVA đầu vào 3 pha, đầu ra 3 pha, nhập khẩu nguyên chiếc về Việt Nam.
Bộ Lưu Điện (UPS) HYUNDAI HD-150K3 (150KVA)
Bộ lưu điện (UPS) HYUNDAI 150KVA đầu vào 3 pha, đầu ra 3 pha, nhập khẩu nguyên chiếc về Việt Nam.
Máy Phát Điện Hyundai 1 Pha - DHY53KSEm (48KW - 53KW)
Máy phát điện Hyundai 1 Pha, có vỏ chống ồn đồng bộ, sử dụng nhiên liệu dầu Diesel, công suất từ 48-53KW, nhập khẩu nguyên chiếc về Việt Nam.
Máy Phát Điện Hyundai 1 Pha - DHY35KSEm (32KW - 35KW)
Máy phát điện Hyundai 1 Pha, có vỏ chống ồn đồng bộ, sử dụng nhiên liệu dầu Diesel, công suất từ 32-35KW, nhập khẩu nguyên chiếc về Việt Nam.
Máy Phát Điện Hyundai 3 Pha - DHY145KSE (132KVA - 145KVA)
Máy phát điện Hyundai 3 Pha, có vỏ chống ồn đồng bộ, sử dụng nhiên liệu dầu Diesel, công suất từ 132-145KVA, nhập khẩu nguyên chiếc về Việt Nam.
Máy Phát Điện Hyundai 3 Pha - DHY220KSE (200KVA - 220KVA)
Máy phát điện Hyundai 3 Pha, có vỏ chống ồn đồng bộ, sử dụng nhiên liệu dầu Diesel, công suất từ 200-220KVA, nhập khẩu nguyên chiếc về Việt Nam.
 • Firehouse
 • Firehouse
 • Firehouse
 • Firehouse
 • Firehouse
 • Firehouse
 • Firehouse
 • Firehouse
 • Firehouse
 • Firehouse
 • Firehouse
 • Firehouse
 • Firehouse
 • Firehouse
 • Firehouse
 • Firehouse
 • Firehouse
 • Firehouse
 • Firehouse
 • Firehouse
 • Firehouse
 • Firehouse
 • Firehouse
 • Firehouse
 • Firehouse
 • Firehouse
 • Firehouse
 • Firehouse
Online:
Đã truy cập:
093 842 8586