Sản phẩm

Máy Phát Điện Perkins 1250KVA - 1375KVA
Máy Phát Điện Perkins (Anh Quốc - G7), công suất 1250KVA - 1375KVA, nhập khẩu nguyên chiếc về Việt Nam Chi tiết
Máy Phát Điện Perkins 1350KVA - 1485KVA
Máy Phát Điện Perkins (Anh Quốc - G7), công suất 1350KVA - 1485KVA, nhập khẩu nguyên chiếc về Việt Nam
Máy Phát Điện Perkins 1500KVA - 1650KVA
Máy Phát Điện Perkins (Anh Quốc - G7), công suất 1500KVA - 1650KVA, nhập khẩu nguyên chiếc về Việt Nam
Máy Phát Điện Perkins 1710KVA - 1880KVA
Máy Phát Điện Perkins (Anh Quốc - G7), công suất 1710KVA - 1880KVA, nhập khẩu nguyên chiếc về Việt Nam
Máy Phát Điện Perkins 1850KVA - 2035KVA
Máy Phát Điện Perkins (Anh Quốc - G7), công suất 1850KVA - 2035KVA, nhập khẩu nguyên chiếc về Việt Nam
Máy Phát Điện Perkins 2000KVA - 2200KVA
Máy Phát Điện Perkins (Anh Quốc - G7), công suất 2000KVA - 2000KVA, nhập khẩu nguyên chiếc về Việt Nam
Máy Phát Điện Perkins 2250KVA - 2475KVA
Máy Phát Điện Perkins (Anh Quốc - G7), công suất 2250KVA - 2475KVA, nhập khẩu nguyên chiếc về Việt Nam
Máy phát điện Hyundai HY6000L - HY6000LE (4KW - 4.4 KW)
Máy phát điện Hyundai, sử dụng nhiên liệu xăng, công suất từ 4.0-4.4 Kw với hai dòng chính là HY 6000L (Giật nổ) và HY 6000LE (Đề nổ). Sản phẩm được nhập khẩu nguyên chiếc về Việt Nam.
 • Firehouse
 • Firehouse
 • Firehouse
 • Firehouse
 • Firehouse
 • Firehouse
 • Firehouse
 • Firehouse
 • Firehouse
 • Firehouse
 • Firehouse
 • Firehouse
 • Firehouse
 • Firehouse
 • Firehouse
 • Firehouse
 • Firehouse
 • Firehouse
 • Firehouse
 • Firehouse
 • Firehouse
 • Firehouse
 • Firehouse
 • Firehouse
 • Firehouse
 • Firehouse
 • Firehouse
 • Firehouse
Online:
Đã truy cập:
093 842 8586