Sản phẩm

Máy Phát Điện KUBOTA Nhật Bản BMK18Km (1 Pha, 16-18KVA)
Đang cập nhật...
Máy Phát Điện KUBOTA Nhật Bản BMK35K (31-34KVA)
Đang cập nhật...
Máy Phát Điện KUBOTA Nhật Bản BMK25K (21-23KVA)
Đang cập nhật
Máy phát điện Honda xăng 5kw
Đang cập nhật...
Bộ Lưu Điện (UPS) HYUNDAI HD-10KT9 (10KVA, HS 0.9)
UPS HYUNDAI HD-10KT9 dạng cây đứng (TOWER), Công suất 10KVA/9.0KW, đầu vào 1 pha - đầu ra 1 pha, hệ số công suất 0.9. Model mới từ 4/2018
Bộ Lưu Điện (UPS) HYUNDAI HD-6KT9 (6KVA, HS 0.9)
UPS HYUNDAI HD-6KT9 dạng cây đứng (TOWER), Công suất 6KVA/5.4KW, đầu vào 1 pha - đầu ra 1 pha, hệ số công suất 0.9. Model mới từ 4/2018
Bộ Lưu Điện (UPS) HYUNDAI HD-5KT9 (5KVA, HS 0.9)
UPS HYUNDAI HD-5KT9 dạng cây đứng (TOWER), Công suất 5KVA/4.5KW, đầu vào 1 pha - đầu ra 1 pha, hệ số công suất 0.9. Model mới từ 4/2018
Bộ Lưu Điện (UPS) HYUNDAI HD-3KT9 (3KVA, HS 0.9)
UPS HYUNDAI HD-3KT9 dạng cây đứng (TOWER), Công suất 3KVA/2.7KW, đầu vào 1 pha - đầu ra 1 pha, hệ số công suất 0.9. Model mới từ 4/2018
Bộ Lưu Điện (UPS) HYUNDAI HD-2KT9 (1KVA, HS 0.9)
UPS HYUNDAI HD-2KT9 dạng cây đứng (TOWER), Công suất 2KVA/1.8KW, đầu vào 1 pha - đầu ra 1 pha, hệ số công suất 0.9 Model mới từ 4/2018
 • Firehouse
 • Firehouse
 • Firehouse
 • Firehouse
 • Firehouse
 • Firehouse
 • Firehouse
 • Firehouse
 • Firehouse
 • Firehouse
 • Firehouse
 • Firehouse
 • Firehouse
 • Firehouse
 • Firehouse
 • Firehouse
 • Firehouse
 • Firehouse
 • Firehouse
 • Firehouse
 • Firehouse
 • Firehouse
 • Firehouse
 • Firehouse
 • Firehouse
 • Firehouse
 • Firehouse
 • Firehouse
Online:
Đã truy cập:
093 842 8586