Máy phát điện Perkins

Máy Phát Điện Perkins 45KVA - 50KVA
Máy Phát Điện Perkins (Anh Quốc - G7), công suất 45KVA - 50KVA, nhập khẩu nguyên chiếc về Việt Nam.
Máy Phát Điện Perkins 60KVA - 66KVA
Máy Phát Điện Perkins (Anh Quốc - G7), công suất 60KVA - 66KVA, nhập khẩu nguyên chiếc về Việt Nam.
Máy Phát Điện Perkins 65KVA - 70KVA
Máy Phát Điện Perkins (Anh Quốc - G7), công suất 65KVA - 70KVA, nhập khẩu nguyên chiếc về Việt Nam.
Máy Phát Điện Perkins 80KVA - 88KVA
Máy Phát Điện Perkins (Anh Quốc - G7), công suất 80KVA - 88KVA, nhập khẩu nguyên chiếc về Việt Nam.
Máy Phát Điện Perkins 100KVA - 110KVA
Máy Phát Điện Perkins (Anh Quốc - G7), công suất 100KVA - 110KVA, nhập khẩu nguyên chiếc về Việt Nam.
Máy Phát Điện Perkins 135KVA - 150KVA
Máy Phát Điện Perkins (Anh Quốc - G7), công suất 135KVA - 150KVA, nhập khẩu nguyên chiếc về Việt Nam.
Máy Phát Điện Perkins 150KVA - 165KVA
Máy Phát Điện Perkins (Anh Quốc - G7), công suất 150KVA - 165KVA, nhập khẩu nguyên chiếc về Việt Nam.
Máy Phát Điện Perkins 180KVA - 200KVA
Máy Phát Điện Perkins (Anh Quốc - G7), công suất 180KVA - 200KVA, nhập khẩu nguyên chiếc về Việt Nam.
Máy Phát Điện Perkins 200KVA - 220KVA
Máy Phát Điện Perkins (Anh Quốc - G7), công suất 200KVA - 220KVA, nhập khẩu nguyên chiếc về Việt Nam.
 • Firehouse
 • Firehouse
 • Firehouse
 • Firehouse
 • Firehouse
 • Firehouse
 • Firehouse
 • Firehouse
 • Firehouse
 • Firehouse
 • Firehouse
 • Firehouse
 • Firehouse
 • Firehouse
 • Firehouse
 • Firehouse
 • Firehouse
 • Firehouse
 • Firehouse
 • Firehouse
 • Firehouse
 • Firehouse
 • Firehouse
 • Firehouse
 • Firehouse
 • Firehouse
 • Firehouse
 • Firehouse
Online:
Đã truy cập:
093 842 8586