Máy phát điện xăng gia đình

Máy phát điện HYUNDAI chạy xăng (Full)
Tổng hợp tất cả Model Máy phát điện HYUNDAI chạy xăng dùng cho gia đình, công suất từ 1-10kw, nhập khẩu nguyên chiếc về Việt Nam, bảo hành chính hãng 12 tháng.
Máy Phát Điện Hyundai HY30CLE (2.5 - 2.8kw)
Máy phát điện Hyundai, sử dụng nhiên liệu xăng, công suất từ 2.5-2.8Kw, đề nổ. Sản phẩm được nhập khẩu nguyên chiếc về Việt Nam.
Máy phát điện Hyundai HY3100L - HY3100LE (2.5KW - 2.8KW)
Máy phát điện Hyundai, sử dụng nhiên liệu xăng, công suất từ 2.5-2.8Kw với hai dòng chính là HY 3100L (Giật nổ) và HY 3100LE (Đề nổ). Sản phẩm được nhập khẩu nguyên chiếc về Việt Nam.
Máy phát điện Hyundai HY7000LE (5KW - 5.5KW)
Máy phát điện Hyundai, sử dụng nhiên liệu xăng, công suất từ 5.0-5.5KW, nhập khẩu nguyên chiếc về Việt Nam.
Máy Phát Điện Hyundai HY9000LE (6KW - 6.6KW)
Máy phát điện Hyundai, sử dụng nhiên liệu xăng, công suất từ 6.0-6.6KW, nhập khẩu nguyên chiếc về Việt Nam.
Máy Phát Điện Hyundai HY10500LE (7.5KW - 8.0KW)
Máy phát điện Hyundai, sử dụng nhiên liệu xăng, công suất từ 7.5-8.0KW, nhập khẩu nguyên chiếc về Việt Nam.
Máy Phát Điện Hyundai HY11500LE (8.5KW - 9.5KW)
Máy phát điện Hyundai, sử dụng nhiên liệu xăng, công suất từ 8.5-9.5KW, nhập khẩu nguyên chiếc về Việt Nam.
Máy phát điện Hyundai HY6000L - HY6000LE (4KW - 4.4 KW)
Máy phát điện Hyundai, sử dụng nhiên liệu xăng, công suất từ 4.0-4.4 Kw với hai dòng chính là HY 6000L (Giật nổ) và HY 6000LE (Đề nổ). Sản phẩm được nhập khẩu nguyên chiếc về Việt Nam.
 • Firehouse
 • Firehouse
 • Firehouse
 • Firehouse
 • Firehouse
 • Firehouse
 • Firehouse
 • Firehouse
 • Firehouse
 • Firehouse
 • Firehouse
 • Firehouse
 • Firehouse
 • Firehouse
 • Firehouse
 • Firehouse
 • Firehouse
 • Firehouse
 • Firehouse
 • Firehouse
 • Firehouse
 • Firehouse
 • Firehouse
 • Firehouse
 • Firehouse
 • Firehouse
 • Firehouse
 • Firehouse
Online:
Đã truy cập:
093 842 8586