Máy phát điện HYUNDAI 300-800KVA

Máy Phát Điện Hyundai 3 Pha - DHY220KSE (200KVA - 220KVA)
Máy phát điện Hyundai 3 Pha, có vỏ chống ồn đồng bộ, sử dụng nhiên liệu dầu Diesel, công suất từ 200-220KVA, nhập khẩu nguyên chiếc về Việt Nam.
Máy Phát Điện Hyundai 3 Pha - DHY680KSE (618KVA - 680KVA)
Máy phát điện Hyundai 3 Pha, có vỏ chống ồn đồng bộ, sử dụng nhiên liệu dầu Diesel, công suất từ 618-680KVA, nhập khẩu nguyên chiếc về Việt Nam.
Máy Phát Điện Hyundai 3 Pha - DHY625KSE (568KVA - 625KVA)
Máy phát điện Hyundai 3 Pha, có vỏ chống ồn đồng bộ, sử dụng nhiên liệu dầu Diesel, công suất từ 568-625KVA, nhập khẩu nguyên chiếc về Việt Nam.
Máy Phát Điện Hyundai 3 Pha - DHY550KSE (500KVA - 550KVA)
Máy phát điện Hyundai 3 Pha, có vỏ chống ồn đồng bộ, sử dụng nhiên liệu dầu Diesel, công suất từ 500-550KVA, nhập khẩu nguyên chiếc về Việt Nam.
Máy Phát Điện Hyundai 3 Pha - DHY500KSE (455KVA - 500KVA)
Máy phát điện Hyundai 3 Pha, có vỏ chống ồn đồng bộ, sử dụng nhiên liệu dầu Diesel, công suất từ 455-500KVA, nhập khẩu nguyên chiếc về Việt Nam.
Máy Phát Điện Hyundai 3 Pha - DHY450KSE (409KVA - 450KVA)
Máy phát điện Hyundai 3 Pha, có vỏ chống ồn đồng bộ, sử dụng nhiên liệu dầu Diesel, công suất từ 409-450KVA, nhập khẩu nguyên chiếc về Việt Nam.
Máy Phát Điện Hyundai 3 Pha - DHY400KSE (363KVA - 400KVA)
Máy phát điện Hyundai 3 Pha, có vỏ chống ồn đồng bộ, sử dụng nhiên liệu dầu Diesel, công suất từ 363-400KVA, nhập khẩu nguyên chiếc về Việt Nam.
Máy Phát Điện Hyundai 3 Pha - DHY385KSE (350KVA - 385KVA)
Máy phát điện Hyundai 3 Pha, có vỏ chống ồn đồng bộ, sử dụng nhiên liệu dầu Diesel, công suất từ 350-385KVA, nhập khẩu nguyên chiếc về Việt Nam.
Máy Phát Điện Hyundai 3 Pha - DHY360KSE (327KVA - 360KVA)
Máy phát điện Hyundai 3 Pha, có vỏ chống ồn đồng bộ, sử dụng nhiên liệu dầu Diesel, công suất từ 327-360KVA, nhập khẩu nguyên chiếc về Việt Nam.
 • Firehouse
 • Firehouse
 • Firehouse
 • Firehouse
 • Firehouse
 • Firehouse
 • Firehouse
 • Firehouse
 • Firehouse
 • Firehouse
 • Firehouse
 • Firehouse
 • Firehouse
 • Firehouse
 • Firehouse
 • Firehouse
 • Firehouse
 • Firehouse
 • Firehouse
 • Firehouse
 • Firehouse
 • Firehouse
 • Firehouse
 • Firehouse
 • Firehouse
 • Firehouse
 • Firehouse
 • Firehouse
Online:
Đã truy cập:
093 842 8586