Máy phát điện HYUNDAI 1 Pha (Công nghiệp)

Máy Phát Điện HYUNDAI công nghiệp 1 Pha (Tổng Hợp)
Tổng hợp tất cả Model Máy phát điện HYUNDAI công nghiệp chạy dầu Diesel, 1 Pha, công suất từ 8-200KVA, nhập khẩu nguyên chiếc về Việt Nam, bảo hành chính hãng 12 tháng.
Máy Phát Điện Hyundai 1 Pha - DHY53KSEm (48KW - 53KW)
Máy phát điện Hyundai 1 Pha, có vỏ chống ồn đồng bộ, sử dụng nhiên liệu dầu Diesel, công suất từ 48-53KW, nhập khẩu nguyên chiếc về Việt Nam.
Máy Phát Điện Hyundai 1 Pha - DHY35KSEm (32KW - 35KW)
Máy phát điện Hyundai 1 Pha, có vỏ chống ồn đồng bộ, sử dụng nhiên liệu dầu Diesel, công suất từ 32-35KW, nhập khẩu nguyên chiếc về Việt Nam.
Máy Phát Điện Hyundai 1 Pha - DHY28KSEm (25KW - 27.5KW)
Máy phát điện Hyundai 1 Pha, có vỏ chống ồn đồng bộ, sử dụng nhiên liệu dầu Diesel, công suất từ 25-27.5KW, nhập khẩu nguyên chiếc về Việt Nam.
Máy Phát Điện Hyundai 1 Pha - DHY22KSEm (20KW - 22KW)
Máy phát điện Hyundai 1 Pha, có vỏ chống ồn đồng bộ, sử dụng nhiên liệu dầu Diesel, công suất từ 20-22KW, nhập khẩu nguyên chiếc về Việt Nam.
Máy Phát Điện Hyundai 1 Pha - DHY18KSEm (16KW - 18KW)
Máy phát điện Hyundai 1 Pha, có vỏ chống ồn đồng bộ, sử dụng nhiên liệu dầu Diesel, công suất từ 16-18KW, nhập khẩu nguyên chiếc về Việt Nam.
Máy Phát Điện Hyundai 1 Pha - DHY13KSEm (12KW - 13KW)
Máy phát điện Hyundai 1 Pha, có vỏ chống ồn đồng bộ, sử dụng nhiên liệu dầu Diesel, công suất từ 12-13KW, nhập khẩu nguyên chiếc về Việt Nam.
Máy Phát Điện Hyundai 1 Pha - DHY11KSEm (10KW - 11KW)
Máy phát điện Hyundai 1 Pha,có vỏ chống ồn đồng bộ, sử dụng nhiên liệu dầu Diesel, công suất từ 10-11KW, nhập khẩu nguyên chiếc về Việt Nam.
Máy phát điện Hyundai 1 Pha - DHY9KSEm (8KW - 8.8KW)
Máy phát điện Hyundai 1 Pha,có vỏ chống ồn đồng bộ, sử dụng nhiên liệu dầu Diesel, công suất từ 8.0-8.8KW, nhập khẩu nguyên chiếc về Việt Nam.
 • Firehouse
 • Firehouse
 • Firehouse
 • Firehouse
 • Firehouse
 • Firehouse
 • Firehouse
 • Firehouse
 • Firehouse
 • Firehouse
 • Firehouse
 • Firehouse
 • Firehouse
 • Firehouse
 • Firehouse
 • Firehouse
 • Firehouse
 • Firehouse
 • Firehouse
 • Firehouse
 • Firehouse
 • Firehouse
 • Firehouse
 • Firehouse
 • Firehouse
 • Firehouse
 • Firehouse
 • Firehouse
Online:
Đã truy cập:
093 842 8586