Máy phát điện DOOSAN

Máy phát điện Doosan
Tổng hợp tất cả Model Máy phát điện Doosan sử dụng động cơ Doosan – Hàn Quốc từ 165kVA – 825kVA với một số ưu điểm như: hoạt động bền bỉ, máy khỏe, chất lượng tốt và giá thành cạnh tranh.
Máy Phát Điện DOOSAN D270D5 (250KVA - 275KVA)
Máy phát điện DOOSAN 250-275KVA (New 2019), nhập khẩu nguyên chiếc về Việt Nam
Máy Phát Điện DOOSAN D165D5 (150KVA - 165KVA)
Máy phát điện DOOSAN 150-165KVA (New 2019), nhập khẩu nguyên chiếc về Việt Nam
Máy Phát Điện DOOSAN D220D5 (200KVA - 220KVA)
Máy phát điện DOOSAN 200-220KVA (New 2019), nhập khẩu nguyên chiếc về Việt Nam
Máy Phát Điện DOOSAN D300D5 (275KVA - 300KVA)
Máy phát điện DOOSAN 275-300KVA (New 2019), nhập khẩu nguyên chiếc về Việt Nam
Máy Phát Điện DOOSAN D330D5 (300KVA - 330KVA)
Máy phát điện DOOSAN 300-330KVA (New 2019), nhập khẩu nguyên chiếc về Việt Nam
Máy Phát Điện DOOSAN D413D5 (375KVA - 413KVA)
Máy phát điện DOOSAN 375-413KVA (New 2019), nhập khẩu nguyên chiếc về Việt Nam
Máy Phát Điện DOOSAN D440D5 (400KVA - 440KVA)
Máy phát điện DOOSAN 400-440KVA (New 2019), nhập khẩu nguyên chiếc về Việt Nam
Máy Phát Điện DOOSAN D500D5 (450KVA - 500KVA)
Máy phát điện DOOSAN 450-500KVA (new 2019), nhập khẩu nguyên chiếc về Việt Nam
 • Firehouse
 • Firehouse
 • Firehouse
 • Firehouse
 • Firehouse
 • Firehouse
 • Firehouse
 • Firehouse
 • Firehouse
 • Firehouse
 • Firehouse
 • Firehouse
 • Firehouse
 • Firehouse
 • Firehouse
 • Firehouse
 • Firehouse
 • Firehouse
 • Firehouse
 • Firehouse
 • Firehouse
 • Firehouse
 • Firehouse
 • Firehouse
 • Firehouse
 • Firehouse
 • Firehouse
 • Firehouse
Online:
Đã truy cập:
093 842 8586