Bộ lưu điện (UPS) SANTAK

Bộ Lưu Điện/UPS Santak Online 3Pha 40KVA (3C3EX-40KS)
Bộ lưu điện/UPS Santak Online 3C3EX-40KS (40KVA, 3Pha/3Pha)
Bộ Lưu Điện/UPS Santak Online 3Pha 30KVA (3C3EX-30KS)
Bộ lưu điện/UPS Santak Online 3C3EX-30KS (30KVA, 3Pha/3Pha)
Bộ lưu điện/UPS Santak Online 3Pha 20KVA (3C3EX-20KS)
Bộ lưu điện/UPS Santak Online 3C3EX-20KS (20KVA, 3Pha/3Pha)
Bộ lưu điện/UPS Santak Online 3Pha 60KVA (3C3EX-60KS)
Bộ lưu điện/UPS Santak Online 3C3EX-60KS (60KVA, 3Pha/3Pha)
Giá PP: Liên hệ
Bộ lưu điện/UPS SANTAK C1K (1KVA/0.9KW)
Bộ LƯU ĐIỆN/UPS SANTAK ONLINE C1K-LCD (1KVA/0.9KW)
Giá PP: 7000.000 VNĐ
Bộ lưu điện/UPS SANTAK 2KVA (C2K, C2KS)
Bộ LƯU ĐIỆN/UPS SANTAK ONLINE C2K-LCD (2KVA/1.8KW)
Giá PP: 12.000.000 VNĐ
Bộ Lưu Điện (UPS) SANTAK 3KVA (C3K, C3KS)
Bộ LƯU ĐIỆN/UPS SANTAK ONLINE C3K-LCD (3KVA/2.7KW)
Giá PP: 16.000.000 VNĐ
Bộ Lưu Điện/UPS SANTAK C6K (6KVA)
Bộ LƯU ĐIỆN/UPS SANTAK ONLINE C6K-LCD (6KVA/5.4KW)
Giá PP: 40.000.000 VNĐ
Bộ Lưu Điện/UPS SANTAK C10K-LCD (10KVA)
Bộ LƯU ĐIỆN/UPS SANTAK ONLINE C10K-LCD (10KVA/9KW)
Giá PP: 65.000.000 VNĐ
 • Firehouse
 • Firehouse
 • Firehouse
 • Firehouse
 • Firehouse
 • Firehouse
 • Firehouse
 • Firehouse
 • Firehouse
 • Firehouse
 • Firehouse
 • Firehouse
 • Firehouse
 • Firehouse
 • Firehouse
 • Firehouse
 • Firehouse
 • Firehouse
 • Firehouse
 • Firehouse
 • Firehouse
 • Firehouse
 • Firehouse
 • Firehouse
 • Firehouse
 • Firehouse
 • Firehouse
 • Firehouse
Online:
Đã truy cập:
093 842 8586