Bộ lưu điện (UPS) HYUNDAI

Bộ Lưu Điện (UPS) HYUNDAI HD-10KT9 (10KVA, HS 0.9)
UPS HYUNDAI HD-10KT9 dạng cây đứng (TOWER), Công suất 10KVA/9.0KW, đầu vào 1 pha - đầu ra 1 pha, hệ số công suất 0.9. Model mới từ 4/2018
Bộ Lưu Điện (UPS) HYUNDAI HD-6KT9 (6KVA, HS 0.9)
UPS HYUNDAI HD-6KT9 dạng cây đứng (TOWER), Công suất 6KVA/5.4KW, đầu vào 1 pha - đầu ra 1 pha, hệ số công suất 0.9. Model mới từ 4/2018
Bộ Lưu Điện (UPS) HYUNDAI HD-5KT9 (5KVA, HS 0.9)
UPS HYUNDAI HD-5KT9 dạng cây đứng (TOWER), Công suất 5KVA/4.5KW, đầu vào 1 pha - đầu ra 1 pha, hệ số công suất 0.9. Model mới từ 4/2018
Bộ Lưu Điện (UPS) HYUNDAI HD-3KT9 (3KVA, HS 0.9)
UPS HYUNDAI HD-3KT9 dạng cây đứng (TOWER), Công suất 3KVA/2.7KW, đầu vào 1 pha - đầu ra 1 pha, hệ số công suất 0.9. Model mới từ 4/2018
Bộ Lưu Điện (UPS) HYUNDAI HD-2KT9 (1KVA, HS 0.9)
UPS HYUNDAI HD-2KT9 dạng cây đứng (TOWER), Công suất 2KVA/1.8KW, đầu vào 1 pha - đầu ra 1 pha, hệ số công suất 0.9 Model mới từ 4/2018
Bộ Lưu Điện (UPS) HYUNDAI HD-1KT9 (1KVA, HS 0.9)
UPS HYUNDAI HD-1KT9 dạng cây đứng (TOWER), Công suất 1KVA/0.9KW, đầu vào 1 pha - đầu ra 1 pha, hệ số công suất 0.9 Model mới từ 4/2018
Bộ Lưu Điện (UPS) HYUNDAI HD-3KR9 (3KVA, Rack, HS 0.9)
Bộ lưu điện (UPS) HYUNDAI HD-3KR9 dạng rackmout, Công suất 3KVA/2.7KW, đầu vào 1 pha, đầu ra 1 pha, hệ số 0.9
Bộ Lưu Điện (UPS) HYUNDAI HD-2KR9 (2KVA, Rack, HS 0.9)
Bộ lưu điện (UPS) HYUNDAI HD-2KR9 dạng rack, Công suất 2KVA/1.8KW, 1 Pha, hệ số công suất 0.9
Bộ Lưu Điện (UPS) HYUNDAI HD-1KR9 (1KVA, Rack, HS 0.9)
Bộ lưu điện (UPS) HYUNDAI HD-1KR9 dạng rackmout, Công suất 1KVA/0.9KW, đầu vào 1 pha, đầu ra 1 pha, hệ số công suất 0.9
 • Firehouse
 • Firehouse
 • Firehouse
 • Firehouse
 • Firehouse
 • Firehouse
 • Firehouse
 • Firehouse
 • Firehouse
 • Firehouse
 • Firehouse
 • Firehouse
 • Firehouse
 • Firehouse
 • Firehouse
 • Firehouse
 • Firehouse
 • Firehouse
 • Firehouse
 • Firehouse
 • Firehouse
 • Firehouse
 • Firehouse
 • Firehouse
 • Firehouse
 • Firehouse
 • Firehouse
 • Firehouse
Online:
Đã truy cập:
093 842 8586